Sony đóng cửa website mobile: chưa phải là chấm hết

Sony đóng cửa website mobile: chưa phải là chấm hết

Việc Sony đóng cửa website mobile đã tồn tại suốt 10 năm qua cho thấy dấu hiệu rút lui của ông lớn khỏi làng smartphone. Nhưng sự rút lui này không phải là báo hiệu cho cái "chết" của thương hiệu. Ngoài smartphone, Sony vẫn còn nhiều mảng kinh doanh hiệu quả và thậm chí là kẻ dẫn đầu.