Học hỏi cách điều hành giỏi của Microsoft, Tân Hiệp Phát: Không bao biện, không làm thay tất thảy

Học hỏi cách điều hành giỏi của Microsoft, Tân Hiệp Phát: Không bao biện, không làm thay tất thảy

Khi một dự án khởi nghiệp được vận hành trong thực tế, quy mô nhân sự thường không lớn. Điều đó khiến không ít Giám đốc điều hành (CEO) bị “vập” vào thói quen xấu trong phát triển doanh nghiệp: Trực tiếp tham gia làm những công việc từ nhỏ tới lớn, như một cách đảm bảo công việc sẽ luôn theo ý mình. Tuy nhiên, đây thực